Регистрация | Влизане
 
 
 
 
 
 
Намали
Документи  
 ЗаглавиеРазмер 
Форми на ФО за Второ тримесечие на 2018 г.123,00 KBСвали
Тримесечно Уведомление за текущият етап на производството по ликвидация за Второ тримесечие на 2018 г.55,50 KBСвали
Краен ликвидационен баланс към 03.04.2018 г. и доклад на Ликвидатора1,48 MBСвали
Форми на ФО за Първо тримесечие на 2018 г.123,00 KBСвали
Тримесечно Уведомление за текущият етап на производството по ликвидация за Първо тримесечие на 2018 г.49,00 KBСвали
Годишни финансови отчети 2017 г.4,91 MBСвали
Начален ликвидационен баланс187,38 KBСвали
Уведомление и отчети IV-то тримесечие на 2017 г. (в ликвидация)40,63 KBСвали
Отчети III-то тримесечие на 2017 г.166,49 KBСвали
Отчети II-во тримесечие на 2017 г.160,20 KBСвали
Отчети I-во тримесечие на 2017 г.157,63 KBСвали
Отчети към 31.12.2016, част 26,48 MBСвали
Отчети към 31.12.2016, част 17,66 MBСвали
Отчети IV-то тримесечие на 2016 г.155,83 KBСвали
Отчети III-то тримесечие на 2016 г.167,05 KBСвали
Отчети II-во тримесечие на 2016 г.165,60 KBСвали
Отчети I-во тримесечие на 2016 г.159,94 KBСвали
Отчети към 31.12.20157,11 MBСвали
Отчети IV-то тримесечие на 2015 г.162,56 KBСвали
Отчети III-то тримесечие на 2015 г.159,66 KBСвали
Отчети II-ро тримесечие на 2015 г.159,10 KBСвали
Отчети I-ро тримесечие на 2015 г.157,72 KBСвали
Протокол от проведено ОСА на 26.06.2015780,76 KBСвали
Документи за ОСА 20155,41 MBСвали
Отчети III-ро тримесечие на 2014 г.159,38 KBСвали
Отчети II-ро тримесечие на 2014 г.158,19 KBСвали
Протокол от проведено ОСА на 30.06.20141,25 MBСвали
Документи за ОСА 2014 - част 24,52 MBСвали
Документи за ОСА 2014 - част 13,78 MBСвали
Покана за ОСА 20141,55 MBСвали
Покана за ОСА 201371,50 KBСвали
Документи за редовно ОСА 20131,33 MBСвали
Протокол от провеждането на ОСА 2012133,74 KBСвали
Покана за ОСА 2012122,07 KBСвали
Документи за редовно ОСА 20121,53 MBСвали
Отчети към 31.03.2012150,80 KBСвали
Отчети към 31.12.20112,63 MBСвали
Протокол от ОСА, проведено на 30.06.2011196,49 KBСвали
Доклад на одитиния комитет за 2010 г.72,53 KBСвали
Протокол от заседание на одитния комитет58,67 KBСвали
Доклад на ДВИ за 2010 г.62,88 KBСвали
Протокол от заседание на СД от 28.02.201119,67 KBСвали
ОСА на 30.06.2011 - Покана2,06 MBСвали
ОСА на 30.06.2011 - Образец на пълномощно за ЮЛ78,43 KBСвали
ОСА на 30.06.2011 - Образец на пълномощно за ФЛ73,49 KBСвали
ОСА на 30.06.2011 - Протокол от СД за свикване на ОСА3,16 MBСвали
ОСА на 30.06.2011 - Годишен финансов отчет към 31.12.20106,02 MBСвали
ОСА на 30.06.2010 - Покана285,99 KBСвали
ОСА на 30.06.2010 - Образец на пълномощно за ЮЛ67,97 KBСвали
ОСА на 30.06.2010 - Образец на пълномощно за ФЛ65,88 KBСвали
ОСА на 30.06.2010 - Протокол от СД за свикване на ОСА403,98 KBСвали
ОСА на 30.06.2010 - Годишен финансов отчет към 31.12.20091,37 MBСвали
Протокол от ОСА, проведено на 15.11.2009290,55 KBСвали
Покана за ОСА на 15.11.200989,33 KBСвали
Устав на ДИТ Пропърти АДСИЦ880,00 KBСвали
Протокол от СД за свикване на ОСА за 2008176,00 KBСвали
Предложения за промени в устава176,00 KBСвали
Образец на пълномощно за ФЛ за ОСА за 200865,03 KBСвали
Годишен финансов отчет към 31.12.2008 2,62 MBСвали
Образец на пълномощно за ЮЛ за ОСА за 200866,41 KBСвали