Регистрация | Влизане
 
 
 
 
 
 
Намали
   

Добре дошли на сайта на ДИТ Пропърти АДСИЦ (в ликвидация)

  
Намали
Новини  
Съобщение към акционерите - 07 Декември 2018 г.
Проведе се извънредно ОСА - 02 Декември 2018 г.

 На 30.11.2018, в гр. София, на улица Триадица 3 се проведе извънредно ОСА на ДИТ Пропърти АДСИЦ – в ликвидация. Протокол от събранието може да разгледате тук 

 
Извънредно Общо събрание на акционерите на „ДИТ Пропърти“АДСИЦ – в ликвидация - 27 Октомври 2018 г.

Мария Крумова Георгиева – Ликвидатор на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация /Дружеството/, с оглед необходимостта от вземане на решения по въпроси, които са от компетенцията на ОС на акционерите на Дружеството, свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „ДИТ Пропърти“АДСИЦ – в ликвидация, на 30.11.2018 год., от 10 часа, в седалището на дружеството, а именно: гр. София, ул. “Триадица” №3.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление в гр. София, ул. “Триадица” №3, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч. и при поискване им се предоставят безплатно. Материалите са публикувани и тук, сайта на КФН и X3 News.

 
Уведомление за заличаване на ДИТ Пропърти АДСИЦ от ТР - 04 Октомври 2018 г.
Уведомление до КФН по чл. 37a ал. 1 т. 4 за 3то тримесечие на 2018 - 04 Октомври 2018 г.
ФО за 3-то тримесечие на 2018та г. - 04 Октомври 2018 г.
Провеждане на ОСА - 17 Юли 2018 г.

 На 15.07.2018, в гр. София, на улица Триадица 3 се проведе редовното годишно ОСА на ДИТ Пропърти АДСИЦ – в ликвидация. Протокол от събранието може да разгледате тук 

 
Покана за ОСА - 12 Юни 2018 г.

 Мария Крумова Георгиева – Ликвидатор на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация /Дружеството/, с оглед необходимостта от вземане на решения по въпроси, които са от компетенцията на ОС на акционерите на Дружеството, свиква Редовно Годишно Общо събрание на акционерите та „ДИТ Пропърти“АДСИЦ – в ликвидация, на 15.07.2018 год., от 10 часа, в седалището на дружеството, а именно: гр. София, ул. “Триадица” №3.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление в гр. София, ул. “Триадица” №3, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч. и при поискване им се предоставят безплатно. Материалите са публикувани и на интернет страница на дружеството www.ditproperty.com, сайта на КФН и X3 News.

Покана - Образци на пълномощни - Допълнителни материали - ГЛФО - МФО

 
Уведомление - 22 Май 2018 г.

 Във връзка с предстоящо свикване на редовно годишно общо събрание на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ – в ликвидация и вземане на решение от акционерите на Дружеството за освобождаване от отговорност на Съвета на Директорите и на Ликвидатора за дейността им през 2017 год., бе извършен независим финансов одит. Междинен финансов отчет - Годишен ликвидационен финансов отчет - Уведомление

 

 
Уведомление ДВИ - 17 Май 2018 г.

 Във връзка с протичащата процедура по ликвидация и ч. 5, ал. 10 от КСО, считано от 15.05.2018 се прекратяват трудово-правните отношения с Марин Николов - Директор връзки с инвеститорите. За подробности натиснете тук

 
Покана към кредиторите - 03 Октомври 2017 г.

  На 02.10.2017 год., във връзка с чл. 267 от Търговския закон, Търговски регистър към Агенция по вписванията вписа с № 20171002110048  Покана към кредиторите на „ДИТ Пропърти“ АДСИЦ /в ликвидация/. Кредиторите на дружеството могат да предявят вземанията си в шест месечен срок от обявяване на поканата в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

 
Уведомление - 03 Октомври 2017 г.
Проведе се редовно годишно ОСА - 30 Юни 2017 г.

На 30.06.2017, в гр. София, на улица Триадица 3 се проведе редовното годишно ОСА на ДИТ Пропърти АДСИЦ. На събранието се прие решение за прекратяване на дружеството и за откриване процедура по ликвидация. Протокол от събранието може да разгледате тук.

 
Покана за ОСА - 29 Май 2017 г.

Съветът на директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ на свое заседание проведено на 19/05/2017 год., в гр. София реши единодушно: свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2017 г., от 09:00 часа, в гр. София, ул. “Триадица” №3.

Изтегли покана   Изтегли документи, част 1  Изтегли документи, част 2

 
Проведе се извънредно ОСА - 11 Март 2017 г.

На 11.03.2017, в гр. София, на улица Триадица 3 се проведе извънредно годишно ОСА на ДИТ Пропърти АДСИЦ. Протокол от събранието може да разгледате тук.

 
Покана за извънредно ОСА - 06 Февруари 2017 г.

Съветът на директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 11.03.2017г., от 11 часа, в гр. София, ул. “Триадица” №3.

Изтегли покана   Изтегли документи

 
Проведе се редовно годишно ОСА - 27 Юни 2016 г.

 На 27.06.2016, в гр. София, на улица Триадица 3 се проведе редовното годишно ОСА на ДИТ Пропърти АДСИЦ. Протокол от събранието може да разгледате тук.

 
Покана за ОСА - 18 Май 2016 г.

Съветът на директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ на свое заседание проведено на 09/05/2016 год., в гр. София реши единодушно: свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27/06/2016 г., от 10 часа, в гр. София, ул. “Триадица” №3.

Изтегли покана   Изтегли документи

 
Проведе се редовно годишно ОСА - 27 Юни 2015 г.

На 27.06.2015, в гр. София, на улица Триадица 3 се проведе редовното годишно ОСА на ДИТ Пропърти АДСИЦ. Протокол от събранието може да разгледате тук.

 
Покана за ОСА - 26 Май 2015 г.

Съветът на директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ на свое заседание проведено на 17/05/2015 год., в гр. София реши единодушно: свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27/06/2015 г., от 10 часа, в гр. София, ул. “Триадица” №3.

Изтегли покана   Изтегли документи

 
Покана за ОСА - 30 Май 2014 г.

 Съветът на директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ на свое заседание проведено на 21/05/2014 год., в гр. София реши единодушно: свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30/06/2014 г., от 10 часа, в гр. София, ул. “Триадица” №3.

Изтегли покана

 
Проведе се редовно годишно ОСА - 05 Юли 2013 г.

На 30.06.2013, в гр. София, на улица Триадица 3 се проведе редовното годишно ОСА на ДИТ Пропърти АДСИЦ. Протокол от събранието може да разгледате тук.

 
Покана за ОСА - 30.06.2013 - 29 Май 2013 г.

Съветът на директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ на свое заседание проведено на 21/05/2013 год., в гр. София реши единодушно: свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30/06/2013 г., от 10 часа, в гр. София, ул. “Триадица” №3.

Изтегли покана

 
Проведе се редовно годишно ОСА - 21 Юни 2012 г.

На 21.06.2012, в гр. София, на улица Триадица 3 се проведе редовното годишно ОСА на ДИТ Пропърти АДСИЦ. Протокол от събранието може да разгледате тук.

 
Покана за ОСА - 21.06.2012 - 15 Май 2012 г.

Съветът на директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ на свое заседание проведено на 07/05/2012 год., в гр. София реши единодушно: свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 21/06/2012 г., от 10 часа, в гр. София, ул. “Триадица” №3.

Изтегли покана

 
Проведе се редовно годишно ОСА - 01 Юли 2011 г. - 01 Юли 2011 г.

На 30.06.2011, в гр. София, на улица Триадица 3 се проведе редовното годишно ОСА на ДИТ Пропърти АДСИЦ. Протокол от събранието може да разгледате тук.

 
Покана за ОСА - 30.06.2011 - 30 Май 2011 г.

Съветът на директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ на свое заседание проведено на 19/05/2011 год., в гр. София реши единодушно: свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30/06/2011 г., от 10 часа, в гр. София, ул. “Триадица” №3.

Изтегли покана

 
Проведе се редовно годишно ОСА - 02 Юли 2010 г.

На 30.06.2010, в гр. София, на улица Триадица 3 се проведе редовното годишно ОСА на ДИТ Пропърти АДСИЦ. Протокол от събранието може да разгледате тук.

 
Покана за ОСА - 30.06,2010 - 31 Май 2010 г.

           Съветът на директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ на свое заседание проведено на 17/05/2010 год., в гр. София реши единодушно: свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 30/06/2010 г., от 10 часа, в гр. София, ул. “Триадица” №3.

 
Проведе се редовно годишно ОСА - 16 Ноември 2009 г.

На 15.11.2009, в гр. София, на улица Триадица 3 се проведе редовното годишно ОСА на ДИТ Пропърти АДСИЦ. Протокол от събранието може да разгледате тук.

 
Покана за ОСА - 12 Октомври 2009 г.

            Съветът на директорите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ на свое заседание проведено на 12/10/2009год., в гр. София реши единодушно: свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.11.2009г., от 10 часа, в гр. София, ул. “Триадица” №3.

            Председателят на Съвета на директорите обясни, че от Търговския регистър към Агенция по вписванията са получени три отказа за обявяване на поканата за Общо събрание на акционерите, което беше свикано на 09.11.2009г. от 10 часа и поради това се налага приемането на ново решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ДИТ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ за нова дата.

 

Изтегли покана