Регистрация | Влизане
 
 
 
 
 
 
Декларация за поверителност  

ДИТ Пропърти АДСИЦ се задължава да пази неприкосновеността на личните ви данни и да разработва технология, която ви дава най-ефективен и безопасен онлайн достъп. Тази декларация за поверителност се отнася за web сайта ДИТ Пропърти АДСИЦ и засяга събирането на данни и тяхното използване. С използването на web сайта ДИТ Пропърти АДСИЦ вие сте съгласни с практиките за данни, описани в тази декларация.

Събиране на вашата лична информация

ДИТ Пропърти АДСИЦ събира информация, която може да се идентифицира лично, като вашият e-mail адрес, име, домашен или служебен адрес или телефонен номер. ДИТ Пропърти АДСИЦ също събира анонимна демографска информация, която не е единствена за вас, като вашия пощенски код, възраст, пол, желания, интереси и предпочитания.

От ДИТ Пропърти АДСИЦ се събира също така автоматично и информация за вашия компютърен хардуер и софтуер. Тази информация може да включва: вашият IP адрес, типа на браузъра, имената на домейна, времената на достъп и адресите на Web сайта, към който се обръщате. Тази информация се използва от ДИТ Пропърти АДСИЦ за извършването на услугата, да се осигури качеството на услугата и да предостави общи статистики относно използването на Web сайта ДИТ Пропърти АДСИЦ.

Моля имайте впредвид, че ако вие директно разкриете информация, която може да ви идентифицира лично или разкриете лични данни през публичните табла за обяви в ДИТ Пропърти АДСИЦ, тази информация може да бъде събирана и използвана от други. Забележка: ДИТ Пропърти АДСИЦ не чете никоя от вашите лични онлайн комуникации.

ДИТ Пропърти АДСИЦ ви съветва да прегледате декларациите за поверителност на Web сайтовете, към които избирате да се свържете от ДИТ Пропърти АДСИЦ, за да разберете как тези Web сайтове събират, използват и споделят вашата информация. ДИТ Пропърти АДСИЦ не е отговорен за декларациите за поверителност или друго съдържание на Web сайтовете извън ДИТ Пропърти АДСИЦ и фамилията от Web сайтове на ДИТ Пропърти АДСИЦ.

Използване на вашата лична информация

ДИТ Пропърти АДСИЦ събира и използва вашата лична информация за работата на Web сайта ДИТ Пропърти АДСИЦ и за да доставя услугите, които сте заявили. ДИТ Пропърти АДСИЦ също така използа информацията, която ви идентифицира лично, за да ви информира за другите продукти или услуги, достъпни от ДИТ Пропърти АДСИЦ и присъединените към него. ДИТ Пропърти АДСИЦ може също така да се свърже с вас чрез проучвания за изследване на вашето мнение за текущите услуги или за потенциални нови услуги, които могат да бъдат предложени.

ДИТ Пропърти АДСИЦ не продава, предоставя или дава под наем списъците на неговите клиенти на трети страни. ДИТ Пропърти АДСИЦ може, от време на време, да се свърже с вас от името на външни бизнес партньори относно специфично предложение, което може да представлява интерес за вас. В тези случаи информацията, която може да ви идентифицира лично (e-mail, име, адрес, телефонен номер), не се прехвърля на третата страна. Допълнително ДИТ Пропърти АДСИЦ може да споделя данни с доверени партньори, за да ни помагат да извършваме статистически анализи, да ви изпращат e-mail или поща, да осигуряват поддръжка на клиентити или да уреждат доставки. Никоя от тези трети страни няма право да използва вашата лична информация, освен за да осигурят тези услуги за ДИТ Пропърти АДСИЦ и те са задължени да пазят поверителността на вашата информация.

ДИТ Пропърти АДСИЦ не използва или разкрива чувствителна лична информация като раса, религия или политически предпочитания, без вашето изрично съгласие.

ДИТ Пропърти АДСИЦ съхранява запис на Web сайтовете и страниците, които посещават нашите клиенти в рамките на ДИТ Пропърти АДСИЦ, за да установим кои услуги на ДИТ Пропърти АДСИЦ са най-популярни. Тези данни се използват, за да се достави персонализирано съдържание и съобщения в рамките на ДИТ Пропърти АДСИЦ на клиентите, чиито поведение показва, че те се интересуват от определена тематика.

Web сайтовете ДИТ Пропърти АДСИЦ ще разкрият ваша лична информация, без предупреждение, само ако това се изисква от закона или при твърдо убеждение, че такова действие е необходимо за: (а) отговаряне на изискванията на закона или съответствие с юридическо действие, насочено към ДИТ Пропърти АДСИЦ или сайта; (б) защита и отстояване на правата или собствеността на ДИТ Пропърти АДСИЦ; и (в) действие под изключителни обстоятелства, за да защити личната безопасност на потребителите на ДИТ Пропърти АДСИЦ, или обществеността.

Използване на "бисквитки" (Cookies)

Web сайта ДИТ Пропърти АДСИЦ използва "бисквитки" (cookies), за да ви помогне да персонализирате вашия онлайн опит. "Бисквитката" е текстови файл, който е поставен на вашия твърд диск от сървъра на Web страницата. "Бисквитките" не могат да се използват, за да стартират програми или да вкарат вируси в компютъра ви. "Бисквитките" са еднозначно свързани към вас и могат да бъдат прочетени само от web сървър в домейна, където е издадена "бисквитката" за вас.

Една от главните цели на "бисквитките" е да предложи удобна възможност за спестяване на времето ви. Целта на "бисквитката" е да каже на Web сървъра, че вие сте се върнали към определена страница. Например, ако вие персонализирате страниците на ДИТ Пропърти АДСИЦ, или се регистрирате в сайта или услугите на ДИТ Пропърти АДСИЦ, "бисквитката" ще помогне на ДИТ Пропърти АДСИЦ да извика ваша специфична информация при следващите посещения. Това опростява процеса на съхраняване на вашата лична информация, като платежни адреси, адреси за доставка и т.н. Когато се върнете към същия Web сайт ДИТ Пропърти АДСИЦ, информацията, която сте предоставили преди това, може да бъде извлечена, така че вие можете лесно да използвате възможностите на ДИТ Пропърти АДСИЦ, които сте персонализирали.

Вие имате възможността да приемете или отхвърлите "бисквитките". Повечето Web браузъри автоматично приемат "бисквитки", но обикновено вие можете да настроите вашия браузър да отхвърля "бисквитките", ако предпочитате. Ако вие изберете да отхвърлите "бисквитките", вие няма да можете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на услугите или Web сайтовете на ДИТ Пропърти АДСИЦ, които посещавате.

Защита на личната ви информация

ДИТ Пропърти АДСИЦ защитава личната ви информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. ДИТ Пропърти АДСИЦ съхранява инфорацията, която предоставяте и която може да ви идентифицира лично в компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Когато лична информация (като номер на кредитна карта) се предава на други Web сайтове, тя се защитава с използването на шифроване, като протокола Secure Socket Layer (SSL).

Промени в тази декларация

ДИТ Пропърти АДСИЦ ще актуализира понякога тази декларация за поверителност, за да отрази обратната връзка от фирмите и клиентите. ДИТ Пропърти АДСИЦ ви окуражава периодично да преглеждате тази декларация, за да бъдете информирани как ДИТ Пропърти АДСИЦ защитава вашата информация.

Информация за контакти

ДИТ Пропърти АДСИЦ приветства вашите коментари относно тази декларация за поверителност. Ако мислите, че ДИТ Пропърти АДСИЦ не спазва тази декларация, моля свържете се с ДИТ Пропърти АДСИЦ чрез office@borainvest.com. Ние ще положим съответните усилия да установим и отстраним проблема.